Beschrijving

Openlucht
Tussen het Koetshuis en de Kristus Koninglaan ligt een uitgestrekte parktuin met een zeer mooi typisch Pajots uitzicht. De weide en het buitentheater lenen zich uitstekend voor de organisatie van openluchtevenementen, al dan niet in combinatie met het gebruik van de binnenruimten. Op de evenementenweide zijn tevens de nodige nutsvoorzieningen (water en elektriciteit) aanwezig die na aanvraag en mits betaling van de retributie kunnen voorzien worden.

Belangrijk: bij de organisatie van buitenevenementen dient u rekening te houden met diverse regelgevingen. Alle info hierover vindt u via deze link.

Foto buitentheater

Evenementenshelter (enkel te gebruiken op de evenementenweide van GC Het Koetshuis)
Heeft u ter gelegenheid van uw evenement een passende tent nodig, dan kan u onze shelter reserveren. De tent heeft een diameter van 17 meter, is 5,9 m hoog en biedt plaats voor 56 tafelende of 91 staande gasten. De zijopeningen kunnen afgedicht worden met de bijhorende flappen. Het gebruik ervan is geregeld via een retributie- en een gebruiksreglement.

Foto shelter


Gebruikstarieven evenementenweide

Afhankelijk van het statuut van de gebruiker zijn er 5 prijscategorieën:

  • A: Erkende Roosdaalse verenigingen, scholen en politieke partijen;
  • B: Roosdaalse inwoners voor privégebruik
  • C: Niet-erkende Roosdaalse verenigingen;
  • D: Niet Roosdaalse verenigingen;
  • E: Niet Roosdaalse inwoners voor privégebruik, bedrijven en andere commerciële organisaties.
Evenementenweide en/of buitentheater
Per activiteitsdag € 20,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00
Evenementenshelter
Geplaatst en gedurende
4 dagen
€ 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00
Foorkast
Geplaatst en inclusief
verbruik gedurende
1 week
€ 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00
Water Volgens de geldende tarieven van de watergroep
Retributie voor technische ondersteuning
Prestatie technische
assistentie
(bedrag per uur)
€ 38,00 € 38,00 € 38,00 € 38,00 € 38,00

Alle bedragen zijn inclusief BTW.

 

Gelieve op bijgevoegd plan een schets te maken van alle faciliteiten die u voor het evenement wenst te plaatsen. Dit grondplan voegt u als bijlage bij het reservatieformulier voor gebruik van de buiteninfrastructuur.