Gemeenschapscentrum Het Koetshuis seizoen 2018-2019

Gemeenschapscentrum Het Koetshuis
Kantoor: Strijtemplein 15 | 1760 Roosdaal | Tel: 054 89 49 00
info@koetshuisroosdaal.be 
Bij voorstellingen parking en ingang: Kristus Koninglaan z/n
GPS-coördinaten: 50.840311, 4.115667

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove - filiaal Roosdaal
Secretariaat: Strijtemplein 15 | 1760 Roosdaal
Tel.: 054 89 49 09

‘Pajot Begot’, het eetcafé van GC Het Koetshuis
Contact: info@pajotbegot.be – 0497 70 28 96

Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal - Zetel: Brusselstraat 15 | 1760 Roosdaal - BTW-nummer: BE 0896.178.545
Bankrekening: (IBAN) BE950910 1780 2458

seizoen 2020 2021

Het volledige programma kan je digitaal doorbladeren door op bovenstaande afbeelding te klikken.

UiT in GC Het Koetshuis

Cultuurcheques

Ticket Sport & Culture Edenred

Sport & Culture Pass Sodexo

Tickets voor voorstellingen georganiseerd door GC Het Koetshuis kunnen aangekocht worden met cultuurcheques uitgegeven door Sodexo en Edenred.


Beschrijving

De schouwburg is het kloppende hart van het gemeenschapscentrum en beschikt over 280 comfortabele zitjes (waarvan 32 aangepaste plaatsen voor andersvaliden en 96 seminiariestoelen). Deze zaal - met een fantastische akoestiek - is uiterst geschikt voor theater, concerten, filmvoorstellingen, lezingen, ...

zaalplan klein

Klik op het zaalplan voor een grotere versie

Podium
De schouwburg is het kloppende hart van het gemeenschapscentrum en beschikt over 280 comfortabele zitjes (waarvan 32 aangepaste plaatsen voor andersvaliden en 96 seminariestoelen). Deze zaal, met een fantastische akoestiek, is uiterst geschikt voor theater, concerten, filmvoorstellingen, lezingen, ...

Ringleiding in de schouwburg
Pictogram ringleidingDe ringleiding zorgt ervoor dat slechthorenden met een hoortoestel het geluid in de schouwburg kunnen beluisteren. Het geluidssignaal wordt aangesloten op een ringleidingversterker. Deze versterker zendt het geluidssignaal door een draad (de ring) die in een lus is aangelegd. Door het hoortoestel op de T-stand te zetten, kan een drager van een hoortoestel de signalen van een microfoon of geluidsinstallatie direct in het hoorapparaat vastleggen.

Rolstoelgebruikers
In de foyer is een personenlift aanwezig waardoor de schouwburg, het sanitair en de cafetaria makkelijk toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Rolstoelgebruikers geven dit best bij reservatie van hun kaarten aan zodanig dat de best bereikbare plaats kan worden uitgekozen.

Foto’s van de schouwburg

Foto schouwburg

Foto schouwburg


Gebruikstarieven schouwburg

Afhankelijk van het statuut van de gebruiker zijn er 5 prijscategorieën:

 • A: Erkende Roosdaalse verenigingen, scholen en politieke partijen;
 • B: Roosdaalse inwoners voor privégebruik
 • C: Niet-erkende Roosdaalse verenigingen;
 • D: Niet Roosdaalse verenigingen;
 • E: Niet Roosdaalse inwoners voor privégebruik, bedrijven en andere commerciële organisaties.
Schouwburg A B C D E
Podiumactiviteit (2 dagdelen)
Kosten voor schoonmaak: per dag bij gebruik met publiek
€ 400,00
€ 80,00
€ 450,00
€ 80,00
€ 450,00
€ 80,00
€ 500,00
€ 80,00
€ 500,00
€ 80,00
Film, lezing, vorming, conferentie, presentatie (2 dagdelen)
Kosten voor schoonmaak: per dag bij gebruik met publiek
€ 300,00
€ 80,00
€ 350,00
€ 80,00
€ 350,00
€ 80,00
€ 350,00
€ 80,00
€ 400,00
€ 80,00
Extra-dagdeel week voor- of namiddag € 100,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 200,00
Extra-dagdeel avond of weekend € 150,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 250,00
Privé-ceremonie (uitvaart) Nvt € 350,00 Nvt Nvt € 400,00
Technicus geluid en licht
(per uur)
€ 38,00 € 38,00 € 38,00 € 38,00 € 38,00

Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Bij terbeschikkingstellingen van infrastructuur met tussenkomst van het AGB in de organisatie van de activiteit is het BTW-tarief van 6% van toepassing, bij terbeschikkingstellingen zonder tussenkomst van het AGB in de organisatie van de activiteit is het BTW-tarief van 21% van toepassing.

Korting bij meerdaagse activiteiten: Dag 1 =100% - Dag 2= 75% - Dag 3 en volgende = 50%. Bijkomende dagdelen worden niet in rekening gebracht.

Het Koetshuis, vóór aanvang van de restauratie

Foto renovatie koetshuissite 1

Foto renovatie koetshuissite 2

Foto renovatie koetshuissite 3


Van Karolingisch neerhof tot Roosdaals cultuurhuis

Archeologische vondsten en betrouwbare bronnen leren ons dat rond de 8ste eeuw in Strijtem een militaire site bestond die de eerste grondvesten zou leveren voor het later kasteel.

In de 17e eeuw duikt de eerste tekening van een kasteel op (Huis van Lathem), in 1682 wordt het opgekocht door ridder Jaques Fariaux, die later ook heer werd van O.L.V.- Lombeek en Strijtem. Erg productief was onze ridder niet want het kasteel gaat via ingewikkelde erfenissen steeds over op andere familienamen. In 1815 is het zelfs enkele maanden de verblijfplaats van generaal Mercer die zich in Strijtem mentaal voorbereidt om Napoleon een pandoering te gaan geven.

Begin 1800 is het goed alweer in adellijke handen terechtgekomen: de familie de Failly uit Lotharingen zit er nu rond de haard. Amedéé de Failly die het kasteel aankocht in 1837 is op dat ogenblik zelfs minister van oorlog in de jonge Belgische staat. Zijn oudste zoon, Victor Marie, neemt het vervallen kasteel over in 1863. Op dat ogenblik is hij burgemeester van Strijtem. Hij zal dat overigens blijven tot na de Eerste Wereldoorlog. De jonge burgervader wil een woonst die past bij zijn stand en met de centen van zijn echtgenote, de barones van Golstein, laat hij kasteel en domein grondig restaureren en herinrichten. Belangrijk onderdeel van de werken is de bouw in 1869 van een monumentaal koetshuis. Erfgenaam Arthur de Failly kon de grandeur van papa niet hooghouden en verkocht het ganse complex aan Maurice Vanderkelen. Die verdeelde de grote doening in twee percelen, een met het koetshuis, een ander met het kasteel. Al snel werd het kasteel verkocht aan de familie De Bruyn.

Vandaag hangt hun naamplaatje nog altijd naast de deur.
Het koetshuis bleef eigendom van de Strijtemse nijveraar Vanderkelen. Hij gebruikte het gebouw om versleten machines uit zijn kantfabriek in onder te brengen. Nog later stond het vervallende gebouw zelfs ten dienste van de Strijtemse jeugd. De vijftig -plussers onder ons hebben er zeker nog vergaderd, gepintelierd en de wereld verbeterd. Met de aankoop door het Gemeentebestuur van Roosdaal is de vrees dat een langzame aftakeling de definitieve ondergang van het koetshuis zou betekenen, meteen van de baan. De unieke combinatie van conservering van waardevol patrimonium en  eerbied voor waardevol landschap enerzijds en de realisatie van de noodzakelijke hedendaagse culturele infrastructuur anderzijds, opent plots onvermoede mogelijkheden. Voor het Koetshuis kondigt zich een nieuwe periode aan als cultureel trefpunt ten dienste van al wie in Roosdaal én het Pajottenland met cultuur begaan is.

Op weg naar Waterloo

Alexander Cavalie Mercer (28 maart 1783 - 9 november 1868) was een Britse artillerie officier die van 1 mei 1815 tot aan de Franse inval op 15 mei 1815, een rustig leven leidde in het kasteel en het aanpalende Koetshuis van Strijtem.  Hoewel hij tot de rang van generaal behoorde, dankt hij zijn roem als commandant van de G Troop Royal Horse Artillery welke hij leidde in de Slag van Waterloo. Hij is tevens de auteur van ‘Het Dagboek van de Waterloo Campagne’.

Na de veldslag noteerde Mercer in zijn dagboek:

“Lang bleef ik staren op dit treurig en plechtig schouwspel. Al deze ellende om de eerzucht van één enkel man te bevredigen.”

(met dank aan Walter Evenepoel)

In functie van het beheer van gemeenschapscentrum Koetshuis in Roosdaal richtte het gemeentebestuur van Roosdaal in 2007 een autonoom gemeentebedrijf op. Een autonoom gemeentebedrijf, of afgekort 'een AGB', is een extern verzelfstandigd agentschap en heeft de volgende kenmerken:

 • met eigen rechtspersoonlijkheid,
 • is belast met een welbepaalde taak van gemeentelijk belang;
 • beschikt over een grote onafhankelijkheid;
 • heeft eigen bestuursorganen;
 • heeft een eigen vermogen;
 • kan zelfstandig overeenkomsten sluiten.

Meer info over autonome gemeentebedrijven vindt u hier.

Het beheer van het AGB, voluit Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal is in handen van de volgende bestuursorganen:

Tussen het gemeentebestuur en de raad van bestuur van AGB Roosdaal werd een beheersovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst werd in vergadering van  26 januari 2017 door de gemeenteraad aangepast om de uitbating van het kunstgrassportveld door het AGB mogelijk te maken.

Aangezien het AGB cultuurinfrastructuur beheert, treedt het decreet betreffende het cultuurpact (28 januari 1974) in werking. Meer info over het decreet betreffende het cultuurpact vindt u hier.

Raad van bestuur

De raad van bestuur telt 10 leden die door de gemeenteraad worden aangeduid. Deze is als volgt samengesteld:

 • Voor CD&V-Roosdaal:
  • Johan Van Lierde (voorzitter)
  • Nancy Vanderveken (secretaris)
  • Vanessa Vekens
  • Vicky Vanhuylebroeck
  • Anja Raeymaekers
  • Leon Brion
 • Voor NV-A Roosdaal:
  • Jan Daem
  • Kim De Coen
 • Voor Groen Roosdaal:
  • Frans Vanderschueren
 • Voor Roosdaal Anders
  • Jo Segers

Directiecomité

Uit de raad van bestuur wordt een directiecomité samengesteld dat belast is met het dagelijks beheer van het AGB. Het is als volgt samengesteld:

 • Johan Van Lierde (voorzitter)
 • Nancy Vanderveken
 • Vanessa Vekens
 • Vicky Vanhuylebroeck
 • Anja Raeymaekers

Vaste commissie van advies

Aangezien aan Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal de taak van beheer van cultuurinfrastructuur, treedt het decreet betreffende het cultuurpact in werking. Om te voldoen aan deze regelgeving werd eind 2007 door de Roosdaalse gemeenteraad een ‘vaste commissie van advies’ opgericht. Deze vaste commissie heeft als taak het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Roosdaal, belast met de uitbating van het gemeenschapscentrum Het Koetshuis in Strijtem, te adviseren over o.a. het budget en de jaarrekening, de programmering, de dagelijkse werking, de gebruiks- en retributiereglementen, … .

De erkenning van de commissie van advies als adviesorgaan werd hernieuwd op 19 maart 2013 door de raad van bestuur van Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal. In de commissie zetelen 2 afgevaardigden van de cultuurraad, 2 afgevaardigden van de jeugdraad, 1 vertegenwoordiger voor de sportraad, 1 vertegenwoordiger van de seniorenraad en 1 vertegenwoordiger voor de Academie voor muziek, woord en dans August De Boeck. Daarnaast is er plaats voor maximaal 2 gecoöpteerde leden die omwille van hun deskundigheid of ervaring een constructieve inbreng kunnen hebben in de vaste commissie. De schepenen voor cultuur-, jeugd- en seniorenbeleid en de cultuurbeleidscoördinator van de gemeente Roosdaal worden op iedere vergadering uitgenodigd.

De vaste commissie van advies is als volgt samengesteld:

 • Stemgerechtigde leden:
 • Leden zonder stemrecht:

Openingstijden GC Het Koetshuis

Kantoor:
Iedere weekdag van 8.30 tot 12.00 uur | Dinsdagavond van 18.00 tot 19.30 uur | Woensdagnamiddag van 13.00 tot 16.00 uur

Bij voorstellingen:
De balie in de foyer openen we een half uur voor aanvang van de voorstelling.

Uw partners in cultuur

Het Friethuis

Rouwcenter Segers

ing. Schoonians Steven

BNP Paribas Fortis

Appelmans

Facebook

Volg ons op Facebook

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief