Gemeenschapscentrum Het Koetshuis seizoen 2018-2019

Gemeenschapscentrum Het Koetshuis
Kantoor: Strijtemplein 15 | 1760 Roosdaal | Tel: 054 89 49 00
info@koetshuisroosdaal.be 
Bij voorstellingen parking en ingang: Kristus Koninglaan z/n
GPS-coördinaten: 50.840311, 4.115667

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove - filiaal Roosdaal
Secretariaat: Strijtemplein 15 | 1760 Roosdaal
Tel.: 054 89 49 09

Rosales
www.rosales.be
Tel.: 0497 46 24 25
Mail: info@opthofgroep.be

Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal - Zetel: Brusselstraat 15 | 1760 Roosdaal - BTW-nummer: BE 0896.178.545
Bankrekening: (IBAN) BE950910 1780 2458

seizoen 2022-2023

UiT in GC Het Koetshuis

Cultuurcheques

Ticket Sport & Culture Edenred

Sport & Culture Pass Sodexo

Tickets voor voorstellingen georganiseerd door GC Het Koetshuis kunnen betaald worden met de Cultuur- en sportpas (elektronische betaalkaart) van Sodexo en Edenred.

Als partner in cultuur, kan je jouw bedrijf of zaak in de kijker zetten bij de bezoekers van GC Het Koetshuis. Pik je zelf graag een cultuurvoorstelling mee of wil je een klant of een goede zakenrelatie verrassen met een fijn avondje uit, dan kan dit ook. Het partnerschap bevat immers verschillende formules, op maat van ieders budget.

Bent u geïnteresseerd of wenst u meer info, aarzel dan niet om de medewerkers van het gemeenschapscentrum te contacteren. De verschillende formules zijn HIER te vinden. Het inschrijvingsformulier vind je HIER.

Info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.of 054 89 49 00

1 februari 2022 - bekendmaking aanpassing rechtspositieregeling voor het personeel van AGB Roosdaal

10 november 2021 - bekendmaking retributiereglement voor gebruik infrastructuur en diensten - aanpassing

25 oktober 2019 – bekendmaking retributiereglement voor de innings- en aanmaningskosten van openstaande niet-fiscale schuldvorderingen

25 oktober 2019 – bekendmaking retributiereglement voor Het Koetshuis van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal

25 oktober 2019 – bekendmaking retributiereglement voor het kunstgrasveld van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal

22 december 2017 - Bekendmaking retributiereglement gebruik infrastructuur GC Het Koetshuis

Bekendmaking retributiereglement gebruik infrastructuur GC Het Koetshuis

In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over welke gegevens verzameld worden en hoe hiermee omgegaan wordt. GC Het Koetshuis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), elders ook GDPR genoemd.

Dit betekent dat wij:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • de rechten omtrent persoonsgegevens respecteren.

Bij vragen over deze privacyverklaring kan steeds contact opgenomen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door GC Het Koetshuis verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om de gevraagde dienstverlening te kunnen verstrekken
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van GC Het koetshuis
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene). Deze toestemming kan te allen tijde terug ingetrokken worden
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens die GC Het Koetshuis verwerkt, worden enkel gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de dienst waarvoor zij ingezameld werden of indien er een wettelijke basis of verplichting voor geldt.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

GC Het koetshuis deelt geen persoonsgegevens met partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

GC Het Koetshuis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kan bezwaar (verzet) gemaakt worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit heeft impact op het al dan niet verlenen van de dienst.

Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Er geldt een uitzonderingsgrond op het verstrekken van informatie indien dit onevenredig veel moeite kost.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als GC Het Koetshuis geen gehoor geeft aan uw klacht binnen de 30 dagen nadat de klacht ontvangen werd, kan de klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Archivering

Er kan een verdere verwerking gebeuren met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Dit wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de aanvankelijke doeleinden. In dit kader mogen persoonsgegevens langer bewaard worden.

Wijziging privacyverklaring

GC Het Koetshuis kan zijn privacyverklaring wijzigen. De wetgeving is in volle ontwikkeling waardoor deze een impact kan hebben op deze privacyverklaring. De laatste wijziging gebeurde op 15 mei 2018.

Contactinformatie GBA

GBA is de Gegevensbeschermingsauthoriteit. Meer informatie over privacy en GDPR kan je vinden op https://www.gegevensbeschermingsauthoriteit.be

Deze zaal is ENKEL geschikt voor dans en zachte activiteiten zoals yoga of lichaamsbeweging. Het lokaal is voorzien van 2 spiegelwanden en is enkel te betreden met speciaal schoeisel of blootsvoets. 

Erfgoedcel vzw – kelder GC Het Koetshuis
Strijtemplein 15
1760 Roosdaal

www.rausa.be

Erfgoed Rausa wil zich toeleggen op het registreren, archiveren en ontsluiten van alles wat er zich aan immaterieel en materieel erfgoed aandient tussen de boorden van de Dender en de Lombeekvallei op het grondgebied Borchtlombeek, Onze-Lieve-Vrouw Lombeek, Pamel en Strijtem. Erfgoed stopt niet aan gemeentegrenzen, de vereniging heeft dus ook oog voor het historisch patrimonium van de ganse regio. Erfgoed Rausa staat open voor iedereen die de eerder geformuleerde doelstellingen wil helpen bereiken. Leeftijd, afkomst, opleiding, politieke of religieuze overtuiging mogen geen rol spelen.

Het Pajottenland en de Zennevallei zijn niet alleen paradijsjes voor natuurliefhebbers en Bourgondiërs. Ook van het cultuuraanbod kan je er heerlijk genieten. De verschillende cultuur- en gemeenschapscentra van de regio Pajottenland/Zennevallei stelden voor jou een boeiend cultuurseizoen samen. Met een uitgebreid aanbod, evenwichtig verdeeld tussen populaire, gevestigde waarden en verrassend nieuw talent, grootse shows of intimistische pareltjes, klaterende humor of muzikaal genie, prikkelende dans of ontroerend theater.
Dit vind je telkens in de meest uitgelezen zaal of schouwburg in jouw cultuurregio!

Neem zeker eens een kijkje
bij een cultuurhuis uit jouw cultuurregio Pajottenland/Zennevallei:
GC Het Koetshuis | Roosdaal
CC De Meent | Beersel | www.demeent.be
GC De Boesdaalhoeve | Sint-Genesius-Rode | www.deboesdaalhoeve.be
GC De Moelie | Linkebeek| www.demoelie.be
GC De Muse | Drogenbos | www.demuse.be
CC De Westrand | Dilbeek | www.westrand.be
GC Baljuwhuis | Galmaarden | www.baljuwhuis.be
GC De Cam | Gooik | www.gooik.be
CC ’t Vondel | Halle | www.vondel.be
GC De Warande | Liedekerke | www.liedekerke.be
GCC Coloma | Sint-Pieters-Leeuw | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
CC De Ploter | Ternat | www.ccdeploter.be

Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Roosdaal beheert de volledige infrastructuur van het gemeenschapscentrum "Het Koetshuis".

Door op de naam van de gewenste infrastructuur te klikken, krijgt u een uitgebreide beschrijving te zien en alle info over de gebruikstarieven en over de beschikbaarheid.

Koetshuis Strijtem (Strijtemplein 15 te Roosdaal - Strijtem)

Klik op 1 van de onderstaande knoppen en leg met enkele muisklikken jouw zitje(s) vast.

bttn abonnementen

bttn tickets

Het Pajottenland en de Zennevallei zijn niet alleen paradijsjes voor natuurliefhebbers en Bourgondiërs. Ook van het cultuuraanbod kan je er heerlijk genieten. De verschillende cultuur- en gemeenschapscentra van de regio Pajottenland/Zennevallei stelden voor jou een boeiend cultuurseizoen samen. Met een uitgebreid aanbod, evenwichtig verdeeld tussen populaire, gevestigde waarden en verrassend nieuw talent, grootse shows of intimistische pareltjes, klaterende humor of muzikaal genie, prikkelende dans of ontroerend theater.
Dit vind je telkens in de meest uitgelezen zaal of schouwburg in jouw cultuurregio!

Neem zeker eens een kijkje
bij een cultuurhuis uit jouw cultuurregio Pajottenland/Zennevallei:
GC Het Koetshuis | Roosdaal
CC De Meent | Beersel | www.demeent.be
GC De Boesdaalhoeve | Sint-Genesius-Rode | www.deboesdaalhoeve.be
GC De Moelie | Linkebeek| www.demoelie.be
GC De Muse | Drogenbos | www.demuse.be
CC De Westrand | Dilbeek | www.westrand.be
GC Baljuwhuis | Galmaarden | www.baljuwhuis.be
GC De Cam | Gooik | www.gooik.be
CC ’t Vondel | Halle | www.vondel.be
GC De Warande | Liedekerke | www.liedekerke.be
GCC Coloma | Sint-Pieters-Leeuw | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
CC De Ploter | Ternat | www.ccdeploter.be

AGB Roosdaal en GC Het Koetshuis danken hun full partners in cultuur

EWL EWL
Verloren Hoek 4
1760 Roosdaal
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0471 44 45 00
Sport- en gezondheidscentrum LMNTS Sport- en gezondheidscentrum LMNTS
Molenstraat 11a
1760 Roosdaal
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
BNP Paribas Fortis BNP Paribas Fortis
Borchtlombeek
Kerkstraat 3
02 583 46 10
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Lennnik
Albert Vanderkelenstraat 17
02 454 16 30
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pepingen
Ninoofsesteenweg 119
02 362 53 50
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.bnpparibasfortis.be
Appelmans Appelmans Keukens / Zonwering / Buitenleven / Rolluiken / Poorten
Ninoofsesteenweg 65
1760 Roosdaal
www.appelmansbv.com
Rouwcenter Segers Rouwcenter Segers
Kwinkeleer 115
1760 Roosdaal
054 33 17 64
www.rouwcentersegers.be

 

Lokale ondernemers, word ‘Partner in cultuur’ van GC Het Koetshuis

Info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 054 89 49 00

Logo Rosales

Rosales,

rustig genieten

in het (eet)café van GC Het Koetshuis

www.rosales.be

Reserveren kan via:
Telefoon: 0497 46 24 25
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag gesloten
woensdag 14.00 – 00.00 uur
donderdag 15.00 – 00.00 uur
vrijdag 14.00 – 00.00 uur
zaterdag 14.00 – 00.00 uur
zondag 13.00 – 22.00 uur

Opening in geval van activiteiten in de schouwburg of op aanvraag

Openingstijden keuken
maandag gesloten
dinsdag gesloten
woensdag 18.00 – 21.00 uur
donderdag 18.00 – 21.00 uur
vrijdag 18.00 – 22.00 uur
zaterdag 18.00 – 22.00 uur
zondag 17.00 – 21.00 uur

Gesloten op dagen met grote drukte in de schouwburg.

Coördinaten

GC Het Koetshuis
Kristus Koninglaan g/n
1760 Roosdaal
054 89 49 09
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Te bereiken via Strijtemplein 15 en Kristus Koninglaan g/n

Openingsuren

maandag 15.00 tot 21.00 uur
dinsdag 15.15 tot 21.15 uur
woensdag 12.00 tot 19.00 uur
donderdag 15.00 tot 21.00 uur
vrijdag 14.15 tot 20.15 uur
zaterdag 08.00 tot 14.00 uur

Ligging

Grotere kaart weergeven

Contact

Neem via dit formulier contact op met onze school.

Onthaal Ilse Aelgoet Ishaak Testelmans

www.academieninove.be

Onthaal en administratie (tickets en gebruik infrastructuur)
Te bereiken via Strijtemplein 15 en Kristus Koninglaan
GPS-coördinaten: 50.840311, 4.115667
Parking & toegang bezoekers: laan vanaf de Kristus Koninglaan
Klik hier om een grotere kaart weer te geven en om de route te berekenen naar het Koetshuis

Info en reservatie: 054 89 49 00 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Geert Vandenhouwe (algemeen coördinator) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Cindy Bellemans (medewerker) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Nicole Van Schepdael (medewerker gemeentebestuur - cultuurcheques infrastructuur)
054 89 49 01 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Techniek
Danny Cooremans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Openingstijden GC Het Koetshuis
Kantoor:
Iedere weekdag van 8.30 tot 12.00 uur | Dinsdagavond van 18.00 tot 19.30 uur | Woensdagnamiddag van 13.00 tot 16.00 uur
Bij voorstellingen:
De balie in de foyer openen we een half uur voor aanvang van de voorstelling.


Beschrijving

Openlucht
Tussen het Koetshuis en de Kristus Koninglaan ligt een uitgestrekte parktuin met een zeer mooi typisch Pajots uitzicht. De weide en het buitentheater lenen zich uitstekend voor de organisatie van openluchtevenementen, al dan niet in combinatie met het gebruik van de binnenruimten. Op de evenementenweide zijn tevens de nodige nutsvoorzieningen (water en elektriciteit) aanwezig die na aanvraag en mits betaling van de retributie kunnen voorzien worden.

Belangrijk: bij de organisatie van buitenevenementen dient u rekening te houden met diverse regelgevingen. Alle info hierover vindt u via deze link.

Foto buitentheater

Evenementenshelter (enkel te gebruiken op de evenementenweide van GC Het Koetshuis)
Heeft u ter gelegenheid van uw evenement een passende tent nodig, dan kan u onze shelter reserveren. De tent heeft een diameter van 17 meter, is 5,9 m hoog en biedt plaats voor 56 tafelende of 91 staande gasten. De zijopeningen kunnen afgedicht worden met de bijhorende flappen. Het gebruik ervan is geregeld via een retributie- en een gebruiksreglement.

Foto shelter


Gebruikstarieven evenementenweide

Afhankelijk van het statuut van de gebruiker zijn er 5 prijscategorieën:

 • A: Erkende Roosdaalse verenigingen, scholen en politieke partijen;
 • B: Roosdaalse inwoners voor privégebruik
 • C: Niet-erkende Roosdaalse verenigingen;
 • D: Niet Roosdaalse verenigingen;
 • E: Niet Roosdaalse inwoners voor privégebruik, bedrijven en andere commerciële organisaties.
Evenementenweide en/of buitentheater
Per activiteitsdag € 20,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00
Evenementenshelter
Geplaatst en gedurende
4 dagen
€ 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00
Foorkast
Geplaatst en inclusief
verbruik gedurende
1 week
€ 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00
Water Volgens de geldende tarieven van de watergroep
Retributie voor technische ondersteuning
Prestatie technische
assistentie
(bedrag per uur)
€ 38,00 € 38,00 € 38,00 € 38,00 € 38,00

Voor het gebruik van de weide en de shelter zijn de prijzen voor categorie E inclusief 21%BTW. Voor de categorieën A, B, C en D is dit BTW vrijgesteld. De tarieven voor de foorkast, het waterverbruik en de technische ondersteuning zijn inclusief 21% BTW.

 

Gelieve op bijgevoegd plan een schets te maken van alle faciliteiten die u voor het evenement wenst te plaatsen. Dit grondplan voegt u als bijlage bij het reservatieformulier voor gebruik van de buiteninfrastructuur.


Beschrijving

Op de eerste verdieping, boven het eetcafé, bevindt zich een zaaltje waarin kan vergaderd, georganiseerd en gevierd worden. Het zaaltje biedt plaats aan een 60-tal personen en is voorzien van divers audio-visueel materiaal. In de nabijgelegen keuken kan uw feestmaal indien nodig voorbereiden en opwarmen. Deze zaal is ook vlot bereikbaar via de personenlift vlakbij.

Deze zaal is, in toepassing van de wetgeving op de geluidsnormering, ingeschaald in de geluidsklasse tot 85 dba. In het zaaltje kan je gebruik maken van de aanwezige geluidsinstallatie die voorzien is van een geluidsbegrenzer zodanig dat het toegestane geluidsniveau niet kan overschreden worden.

Foto’s van de polyvalente zaal

Foto polyvalente zaal

Foto polyvalente zaal


Gebruikstarieven polyvalente zalen

Afhankelijk van het statuut van de gebruiker zijn er 5 prijscategorieën:

 • A: Erkende Roosdaalse vereniging, school, politieke partij & samenwerkings-verband;
 • B: Roosdaalse inwoner privé-gebruik;
 • C: Niet-erkende Roosdaalse vereniging;
 • D: Niet-Roosdaalse vereniging;
 • E: Bedrijven, commerciële organisatie & niet-Roosdaalse inwoner privé- gebruik.
Retributie voor het gebruik van
infrastructuur van
Gemeenschapscentrum
Het Koetshuis

Besluit van 22/10/2019 van de
raad van bestuur van
AGB Roosdaal
Categorie A Categorie B Categorie C Categorie D Categorie E
Polyvalente zaal, zolder, foyer  
Activiteit zonder toegangsprijs 5,00 € Nvt 50,00 € 75,00 € 100,00 €
Activiteit met toegangsprijs 50,00 € Nvt 100,00 € 200,00 € 200,00 €
Vergadering (per dagdeel,
enkel voor- en namiddag
van weekdag)
Nvt Nvt 20,00 € 20,00 € Nvt
Polyvalente zaal + keuken  
Privé-feest inclusief schoonmaak Nvt 90,00 € Nvt Nvt 140,00 €

Prijzen voor categorie E zijn inclusief 21% BTW. Alle andere zijn BTW vrijgesteld. 


Beschrijving

Zowel in de fraaie gewelfde kelders als op de mooie zolder met een unieke schouwconstructie zijn exporuimten beschikbaar. Door hun sfeervolle afwerking in baksteen zijn ze uitermate geschikt voor tentoonstellingen, lezingen, …

Foto kelder

Foto zolder


Gebruikerstarieven exporuimten

Afhankelijk van het statuut van de gebruiker zijn er 5 prijscategorieën:

 • A: Erkende Roosdaalse verenigingen, scholen en politieke partijen en samenwerkingsverbanden;
 • B: Roosdaalse inwoners voor privégebruik;
 • C: Niet erkende Roosdaalse verenigingen;
 • D: Niet-Roosdaalse verenigingen;
 • E: Niet-Roosdaalse inwoners voor privégebruik, bedrijven en andere commerciële organisaties.
Thema- of educatieve tentoonstelling A B C D E
1 weekend € 15,00 € 75,00 € 50,00 € 150,00 € 150,00
1 week (maan- tot en met vrijdag) € 25,00 € 100,00 € 100,00 € 200,00 € 200,00
1 week en 1 weekend € 40,00 € 150,00 € 135,00 € 250,00 € 250,00
2 weekends en 1 week € 50,00 € 200,00 € 150,00 € 300,00 € 300,00
3 weekends en 2 weken € 70,00 € 250,00 € 200,00 € 350,00 € 350,00
Tentoonstelling met verkoopsdoeleinden A B C D E
1 weekend of 2 dagen € 50,00 € 75,00 € 75,00 € 150,00 € 150,00
1 week (van maan- tot vrijdag) € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 200,00 € 200,00
1 weekend en 1 week € 135,00 € 150,00 € 150,00 € 250,00 € 250,00
2 weekends en 1 week € 150,00 € 200,00 € 200,00 € 300,00 € 300,00
3 weekends en 2 weken € 200,00 € 250,00 € 250,00 € 350,00 € 350,00
Technicus geluid en licht (per uur) € 38,00 € 38,00 € 38,00 € 38,00 € 38,00

Prijzen voor categorie E inclusief 21%BTW. Alle andere zijn BTW vrijgesteld. 


Beschrijving

De schouwburg is het kloppende hart van het gemeenschapscentrum en beschikt over 280 comfortabele zitjes (waarvan 32 aangepaste plaatsen voor andersvaliden en 96 seminiariestoelen). Deze zaal - met een fantastische akoestiek - is uiterst geschikt voor theater, concerten, filmvoorstellingen, lezingen, ...

zaalplan klein

Klik op het zaalplan voor een grotere versie

Podium
De schouwburg is het kloppende hart van het gemeenschapscentrum en beschikt over 280 comfortabele zitjes (waarvan 32 aangepaste plaatsen voor andersvaliden en 96 seminariestoelen). Deze zaal, met een fantastische akoestiek, is uiterst geschikt voor theater, concerten, filmvoorstellingen, lezingen, ...

Ringleiding in de schouwburg
Pictogram ringleidingDe ringleiding zorgt ervoor dat slechthorenden met een hoortoestel het geluid in de schouwburg kunnen beluisteren. Het geluidssignaal wordt aangesloten op een ringleidingversterker. Deze versterker zendt het geluidssignaal door een draad (de ring) die in een lus is aangelegd. Door het hoortoestel op de T-stand te zetten, kan een drager van een hoortoestel de signalen van een microfoon of geluidsinstallatie direct in het hoorapparaat vastleggen.

Rolstoelgebruikers
In de foyer is een personenlift aanwezig waardoor de schouwburg, het sanitair en de cafetaria makkelijk toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Rolstoelgebruikers geven dit best bij reservatie van hun kaarten aan zodanig dat de best bereikbare plaats kan worden uitgekozen.

Foto’s van de schouwburg

Foto schouwburg

Foto schouwburg


Gebruikstarieven schouwburg

Afhankelijk van het statuut van de gebruiker zijn er 5 prijscategorieën:

 • A: Erkende Roosdaalse verenigingen, scholen en politieke partijen;
 • B: Roosdaalse inwoners voor privégebruik
 • C: Niet-erkende Roosdaalse verenigingen;
 • D: Niet Roosdaalse verenigingen;
 • E: Niet Roosdaalse inwoners voor privégebruik, bedrijven en andere commerciële organisaties.
Schouwburg A B C D E
Podiumactiviteit (2 dagdelen)
Kosten voor schoonmaak: per dag bij gebruik met publiek
€ 400,00
€ 80,00
€ 450,00
€ 80,00
€ 450,00
€ 80,00
€ 500,00
€ 80,00
€ 500,00
€ 80,00
Film, lezing, vorming, conferentie, presentatie (2 dagdelen)
Kosten voor schoonmaak: per dag bij gebruik met publiek
€ 300,00
€ 80,00
€ 350,00
€ 80,00
€ 350,00
€ 80,00
€ 350,00
€ 80,00
€ 400,00
€ 80,00
Extra-dagdeel week voor- of namiddag € 100,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 200,00
Extra-dagdeel avond of weekend € 150,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 250,00
Privé-ceremonie (uitvaart) Nvt € 350,00 Nvt Nvt € 400,00
Technicus geluid en licht
(per uur)
€ 38,00 € 38,00 € 38,00 € 38,00 € 38,00

Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Bij terbeschikkingstellingen van infrastructuur met tussenkomst van het AGB in de organisatie van de activiteit is het BTW-tarief van 6% van toepassing, bij terbeschikkingstellingen zonder tussenkomst van het AGB in de organisatie van de activiteit is het BTW-tarief van 21% van toepassing.

Korting bij meerdaagse activiteiten: Dag 1 =100% - Dag 2= 75% - Dag 3 en volgende = 50%. Bijkomende dagdelen worden niet in rekening gebracht.

Uw partners in cultuur

EWL

LMNTS

BNP Paribas Fortis

Appelmans

Rouwcenter Segers

Openingstijden GC Het Koetshuis

Kantoor:
Iedere weekdag van 8.30 tot 12.00 uur | Dinsdagavond van 18.00 tot 19.30 uur | Woensdagnamiddag van 13.00 tot 16.00 uur

Bij voorstellingen:
De balie in de foyer openen we een half uur voor aanvang van de voorstelling.

Facebook

Volg ons op Facebook

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief